Deltagande i kampanj förutsätter läsande och godkännande av dessa regler

1. Vem som helst kan delta i kampanjen. Deltagandet förutsätter inte köp av produkt eller
tjänst.

2. En person kan delta i en kampanj endast en gång. Samma persons flera deltaganden tas bort.
Den deltagande bör uppge alla obligatoriska uppgifter i deltagningsblanketten.

3. Kampanjen utförs av arrangören som är Central-Apoteket. Kampanjarrangören svarar för alla
kostnader i samband med kampanjen. Alla deltaganden meddelas efter avslutad kampanj om
fördelar och priser.

4. Kampanjens fördelar eller priser kan inte omvandlas till pengar. Inga pengar returneras för
fördelar eller priser. Arrangören bibehåller rätten att byta uppgivna priser eller fördelar till
motsvarande av samma värde.

5. Central-Apoteket reserverar rätten att ändra eller avbryta kampanjens regler under
pågående kampanj av motiverad orsak. Kampanjarrangören reserverar rätten att ta bort ett
deltagande i kampanjen som strider mot reglerna utan särskild förklaring. Reglernas tolkning
och verkställande i oklara fall avgörs av kampanjarrangören.

6. Central-Apoteket svarar inte för möjliga tekniska problem eller övriga omständigheter som
påverkar en kampanj.

7. Anställda på Central-Apoteket kan inte delta i kampanjen.

8. Deltagande i kampanjen förutsätter läsande och godkännande av dessa regler.